ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


„ЧАНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ“ ООД уважава неприкосновеността на личните данни на потребителите. Всяка лична информация, предоставена при регистрацията в сайта, ще бъде пазена строго конфиденциално и никога няма да бъде продавана, протстъпвана, заемана или давана на трета страна.

Предоставянето на личните данни е доброволно. Предоставянето на адрес за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка е задължителна предпоставка за реализация на регистрация в сайта. В случай че потребител не желае да предоставя личните си данни, не може да извърши регистрация в сайта. „ЧАНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ“ ООД носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от потребителите лични данни.

В случай че потребител откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, регистрацията му в сайта се преустановява. Оттеглянето на съгласието относно предоставените лични данни не засяга реализирани поръчки до момента на получаване на оттеглянето от страна на „ЧАНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ“ ООД.

При предоставяне на непълни и/или неверни лични данни „ЧАНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ“ ООД има право да откаже регистрацията или поръчката/поръчките на потребител.

Всеки потребител има право на достъп до обработваните от „ЧАНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ“ ООД лични данни и право да поиска от „ЧАНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ“ ООД заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до „ЧАНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ“ ООД – гр. София, Район “Изгрев“, ж.к. “Дианабад“ № 33А, вх. А, ет. 3, ап. 7, или на e-mail: info@eshopdance.com

Личните данни, предоставени на „ЧАНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ“ ООД, ще бъдат използвани единствено и само във връзка в обслужването на потребителите като клиенти – за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с потребителите и доставяне на информация под формата на информационни брошури и каталози.